ontscholen

Bij OER vragen we ouders te ontscholen. Wat bedoelen we daar nu mee?

Het 'scholen' van kinderen heeft veel raakvlakken met dat wat we onder 'opvoeden' verstaan. In feite is het conditionering, gehoorzaamheidstraining. Zodra er kinderen in de buurt zijn doen de meeste volwassenen het automatisch, bewust of onbewust. We denken kinderen te moeten opvoeden, ze iets te moeten leren, ze te vertellen hoe je iets wel of niet moet doen.

In onze samenleving is het volstrekt normaal dat wij 'volwassenen' ons superieur voelen ten opzichte van kinderen. Wij weten tenslotte al hoe het moet en kinderen moeten het nog leren. 'Wat zeg je dan?'