vragen

Wat is OER?
OER is een vernieuwende school voor primair en voortgezet onderwijs.

Waar komt OER?
OER is gevestigd op een prachtige locatie, midden in het Asserbos. Het adres is Johan Hoflaan 1, Assen.

Per wanneer start OER?
We starten in het nieuwe schooljaar, direct na de zomervakantie: op maandag 2 september 2024.

Vanaf welke leeftijd?
Kinderen kunnen bij OER terecht vanaf drie jaar. Drie- en vierjarigen zijn bij ons van harte welkom om op eigen tempo te komen wennen. Ze zijn tenslotte nog niet leerplichtig. Ze komen dan bijvoorbeeld (eerst) twee ochtenden in de week. Zo kun je zelf ontdekken of OER bij jou en je kind past. Bij jonge kinderen mogen ouders altijd blijven, zolang het kind dat nodig heeft. 

Mijn kind loopt vast op een andere school, kunnen we bij OER terecht?
Natuurlijk. Alle kinderen hebben recht op een plek waar ze met plezier naar toe gaan. Waar ze worden gezien en gehoord en waar ze de ruimte krijgen om zichzelf te zijn en zich van daaruit te ontwikkelen.

Kunnen thuiszitters of kinderen met vrijstelling ook bij jullie terecht?
Jazeker, jullie zijn van harte welkom. We kijken samen wat voor iedereen past en klopt.

Bieden jullie ook VO?
Op veler verzoek hebben we besloten om vanaf de start VO (voortgezet onderwijs) aan te gaan bieden. Heb je hier interesse in, laat het ons weten.

Wat zijn de schooltijden?
OER is straks geopend op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag, van negen tot twee uur. Waarschijnlijk zullen we iets ruimere inloop en uitloop hanteren, afhankelijk van de behoefte.

Wat is het aannamebeleid?
Je bent van harte welkom bij OER als je je helemaal kunt vinden in onze visie en als je deze ook wilt leven. Jonge kinderen doen dit al, van nature.

Van ouders (en van kinderen vanaf 8 à 9 jaar) vragen we dat ze er actief voor kiezen van binnenuit te willen leven en daarin lerende te zijn en blijven.

Wat is de ouderbijdrage?
Omdat we voorlopig een particuliere (B3) school zullen zijn, wordt OER niet bekostigd door de overheid. We vragen daarom voor de basisschool een ouderbijdrage van 300 euro per kind per maand. Deze wordt vooraf betaald. Het tarief voor 3- en 4- jarigen is lager. De ouderbijdrage voor VO hebben we nog niet vastgesteld.

Aanmelden of meer weten?
Neem contact met ons op!

meer weten?

Inspiratiemiddagen
Iedere eerste zondag van de maand is er een inspiratiemiddag voor kinderen en hun ouders. Deze is bedoeld om alvast te ervaren hoe het straks kan zijn. Meld je aan via mail, telefoon of whatsapp.

Kennismakingsgesprekken
We hebben op het moment ongeveer wekelijks een persoonlijke ontmoeting met geïnteresseerde ouders en worden daar erg blij van. Wil je dat ook? Schroom niet en maak een afspraak.